Top
ონლაინ დახმარება

2022 წლიდან, იურიდიული დახმარების სამსახურის ინიციატივით, საქართველოში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით „პარალეგალების“ ინსტიტუტი ამოქმედდა.

პარალეგალი არის პირი, რომელსაც არ აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება - არ არის პროფესიით იურისტი, თუმცა, გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგი სამართლებრივ საკითხებში, აქვს საჭირო ცოდნა და უნარები, მოსახლეობას გაუწიოს პირველადი სამართლებრივი კონსულტაცია. 

პარალეგალი შესაძლოა იყოს ნებისმიერი პროფესიისა და საქმიანობის პირი ან პროფესიის არმქონე პირი, საჯარო თუ კერძო სექტორში დასაქმებული პირი, ან პირი, რომელიც არ არის დასაქმებული, თუ მას აქვს შესაბამისი ცოდნის შეძენისა და ამ ცოდნის საზოგადოებისათვის ფართო მასებისათვის გადაცემის სურვილი - ესენი შეიძლება იყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობების თანამშრომლები, რეგიონული და ცენტრალური მედიის ჟურნალისტები, მასწავლებლები, სოფლების ე.წ. „უხუცესები“ ან აქტივისტები“, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა რგოლის მედიცინის მუშაკები, სტუდენტები, მოსწავლეები - უბრალოდ დაინტერესებული პირები -  15 წლის ასაკიდან.

რაც მთავარია, პარალეგალობის მსურველი პირები უ ფ ა ს ო დ გაივლიან ტრენინგებს და ასევე უ ფ ა ს ო დ მოემსახურებიან მოსახლეობას.

რაჟდენ კუპრაშვილმა საზოგადოებას გააცნო „პარალეგალების“ პროექტის  სამოქმედო გეგმას, რომელიც გულისხმობს:
1.    „პარალეგალების“ რეესტრის შექმნას: იურიდიული დახმარების სამსახურის ინიციატივით, საქართველოს ყველა სოფელსა და ქალაქში, სკოლებში,  ადგილობრივ თვითმმართველობებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, რეგიონული და ცენტრალური მედიასაშუალებებით გავრცელდება ინფორმაცია პარალეგალობის მსურველთა შესახებ და მათი რეგისტრაცია განხორციელდება როგორც უშუალოდ  იურიდიული დახმარების ბიუროებსა და საკონსულტაციო ცენტრებში, ასევე სპეციალურად შექმნილ ონლაინ პლატფორმაზე;

2.    პარალეგალობის მსურველთათვის ჩატარდება სპეციალური ტრენინგები, სამსახურის დონორებისა და პარტნიორი უწყებების მონაწილეობით.

3.    ტრენინგების თემატიკა განისაზღვრება რეესტრში რეგისტრირებულ პირთა მოსაზრებების გათვალისწინებით, თითოეული რეგიონისთვის აქტუალური სპეციფიკიდან გამომდინარე. ეს შეიძლება იყოს: ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხები, უმცირესობათა უფლებები, დისკრიმინაცია, მიწის რეგისტრაციის პრობლემები, ბანკებთან ურთიერთობა და სასესხო ვალდებულებები, შრომითი უფლებები და ა.შ.

რეგისტრაციის მსურველებს გთხოვთ გადახვიდეთ შმდეგ ბმულზე:

https://forms.gle/DoSRdBmZTVxdqrk3A